Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 (Acc) (PLN) (hedged)
AB FCP I PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,19 PLN
-0,19 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.36% 0.26% -/-
3m 15.32% 5.76% -/-
6m -4.31% -1.86% -/-
12m -2.64% 0.18% -/-
YTD -3.98% -0.90% -/-
max 1.03% 3.22% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1856008583
 • zarządzający: Christian DiClementi
  Shamaila Khan
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 22.03.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 180,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JPMorgan EMBI Global Diversified
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne rządów lub organizacji na rzecz rozwoju gospodarczego na rynkach wschodzących denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz może inwestować zarówno w papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym jak i w bardziej ryzykowne papiery dłużne poniżej ratingu inwestycyjnego. Przynajmniej 75% aktywów netto funduszu będzie denominowane lub zabezpieczone w dolarach amerykańskich. Fundusz może w znaczącym stopniu inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę