Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB FCP I - European Income Portfolio A2 (Acc) (PLN) (hedged)
AB FCP I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.46% 1.69% -/-
3m 10.67% 1.40% -/-
6m -1.26% 6.05% -/-
12m 0.64% 6.46% -/-
YTD -0.93% 6.52% -/-
max 3.68% 9.05% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1417866107
 • zarządzający: Scott DiMaggio
  Jorgen Kjaersgaard
  John Taylor
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.02.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 516,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne emitowane przez Europejskie instytucje państwowe i przedsiębiorstwa. Normalnie do 35% aktywów funduszu może być inwestowane w bardziej ryzykowne papiery dłużne o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego. Fundusz może inwestować do 25% aktywów netto w rynki wschodzące. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę