Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB FCP I - American Income Portfolio A2 (Acc) (PLN) (hedged)
AB FCP I PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,13 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.31% 2.31% -/-
3m 9.38% -0.08% -/-
6m -2.85% 11.04% -/-
12m 0.73% 14.62% -/-
YTD -2.50% 11.84% -/-
max 3.48% 18.01% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1417865711
 • zarządzający: Scott DiMaggio
  Gershon Distenfeld
  Douglas J. Peebles
  Matthew S. Sheridan
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.07.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 102 533,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu jest inwestowane w papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym emitowane przez instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące znaczną część swojej działalności prowadzące w Stanach Zjednoczonych. W pewnych okolicznościach fundusz może inwestować powyżej 50% aktywów w bardziej ryzykowne papiery dłużne o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego. Do 35% aktywów może być inwestowane w papiery wartościowe emitentów spoza Stanów Zjednoczonych, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę