Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB FCP I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,98 PLN
+2,98 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.06% 6.54% -/-
3m 28.88% 17.08% -/-
6m -4.67% -5.23% -/-
12m 1.46% 2.86% -/-
YTD -2.73% -4.21% -/-
max -0.04% 2.42% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1856008666
 • zarządzający: Sergey Davalchenko
  Laurent Saltiel
  Guojia Zhang
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.10.1992 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 702,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje emitentów znajdujących się w krajach rynków wschodzących, przy czym co najmniej połowa aktywów funduszu inwestowana jest w akcje. W celu sprawnego zarządzania portfelem oraz dążenia do zmniejszenia potencjalnych zagrożeń fundusz może stosować również instrumenty pochodne.

Zobacz także

↑ na górę