Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB FCP I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,03 PLN
+1,86 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 13.29% 16.65% -/-
3m 22.89% 22.96% -/-
6m 6.08% 23.10% -/-
12m 18.28% 38.26% -/-
YTD 6.75% 25.59% -/-
max 11.08% 30.82% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1856008401
 • zarządzający: John Lin
  Stuart Rae
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.01.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 513,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje spółek, które są oparte lub prowadzą znaczącą działalność gospodarczą w regionie Chin. Spółki te powinny charakteryzować się potencjałem wzrostu wartości kapitału. Fundusz może inwestować w krajowe chińskie papiery wartościowe, które są przedmiotem obrotu na chińskich rynkach akcji A-share. W celu sprawnego zarządzania portfelem oraz dążenia do zmniejszenia potencjalnych zagrożeń fundusz może stosować również instrumenty pochodne.

Zobacz także

↑ na górę