Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Alior - Plan Systematycznego Oszczędzania

Program Systematycznego Oszczędzania (PSO) umożliwia długoterminowe oszczędzanie, poprzez dokonywanie regularnych wpłat. Za środki gromadzone w PSO kupowane są jednostki funduszy inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w programie zmniejszeniu ulegają opłaty manipulacyjne związane z zakupem jednostek. W ramach Alior - PSO oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę