Informacje o produkcie

Alior - Systematyczne Oszczędzanie 1000+

Program Systematycznego Oszczędzania (PSO) "Systematyczne Oszczędzanie 1000+" umożliwia długoterminowe oszczędzanie, poprzez dokonywanie regularnych wpłat. Za środki gromadzone w PSO kupowane są jednostki funduszy inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w programie zmniejszeniu ulegają opłaty manipulacyjne związane z zakupem jednostek. W ramach "Systematyczne Oszczędzanie 1000+" oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę