Informacje o produkcie

Aviva Investors Poland - Optima Duo Investor

Optima Duo Investor umożliwia długoterminowe oszczędzanie, poprzez dokonywanie regularnych wpłat. Wpłacane środki przeznaczane są na nabycie jednostek wybranych funduszy inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w programie zmniejszeniu ulegają opłaty manipulacyjne związane z zakupem jednostek. Program dostępny jest w banku BGŻ Optima.

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę