Informacje o produkcie

Aviva Investors Poland - Pierwszy Krok

Program Systematycznego Oszczędzania (PSO) umożliwia długoterminowe oszczędzanie, poprzez dokonywanie regularnych wpłat. Za środki gromadzone w PSO kupowane są jednostki funduszy inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w programie zmniejszeniu ulegają opłaty manipulacyjne związane z zakupem jednostek. W ramach Aviva Investors Pierwszy Krok oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę