Informacje o produkcie

ALTUS - Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności"

Program Systematycznego Inwestowania (PSI) umożliwia długoterminowe oszczędzanie, poprzez dokonywanie regularnych wpłat. Za środki gromadzone w PSI kupowane są jednostki funduszy inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w programie zmniejszeniu ulegają opłaty manipulacyjne związane z zakupem jednostek. W ramach ALTUS PSI Małe Wielkie Oszczędności oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę