Informacje o produkcie

Allianz Polska - Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO) opiera się na zasadzie partycypacji pracodawcy oraz pracownika we wpłacanych składkach oraz odroczeniu możliwości wypłat z Planu do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych. Program przeznaczony jest dla firm, które pragną zapewnić swoim pracownikom dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego. Programem może być objęta całość pracowników lub wybrana grupa. Program jest podobny do rozwiązań przewidzianych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych dla funduszy inwestycyjnych, ale łatwiejszy do wprowadzenia i administrowania. W ramach Allianz Polska - PPO oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o różnorodnej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę