Informacje o produkcie

Aviva Investors Poland - Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to sposób na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Programy tworzone są w ramach dobrowolnego, III filaru systemu emerytalnego. PPE są jedną z możliwych dodatkowych form gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne, które zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. PPE tworzony jest z inicjatywy Pracodawcy, który przyjmuje na siebie obowiązek finansowania składki podstawowej wpłacanej do Programu. Składka podstawowa dla wszystkich Uczestników PPE w danym zakładzie nie może przekroczyć 7% indywidualnego wynagrodzenia brutto Pracownika. Wybierając fundusze inwestycyjne jako partnera zarządzającego środkami w ramach PPE, Pracodawca wybiera podmiot, który został powołany, aby inwestować środki w sposób najbardziej efektywny i przynoszący możliwie najwyższe zyski. Fundusze inwestycyjne mają zróżnicowane strategie inwestycyjne. Dzięki tej różnorodności każdy z Uczestników PPE może decydować, w jaki sposób pomnażane będą jego środki, wybierając fundusz lub fundusze, do których wpłacane będą jego składki.

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę