Informacje o produkcie

Allianz Polska - Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to sposób na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Programy tworzone są w ramach dobrowolnego, III filaru systemu emerytalnego. PPE są jedną z możliwych dodatkowych form gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne, które zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. PPE tworzony jest z inicjatywy pracodawcy, który przyjmuje na siebie obowiązek finansowania składki podstawowej wpłacanej do Programu. Składka podstawowa dla wszystkich uczestników PPE w danym zakładzie nie może przekroczyć przewidzianej ustawą części wynagrodzenia brutto pracownika. W ramach Allianz PPE oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę