Informacje o produkcie

BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty

BGŻ BNP Paribas FIO to fundusz parasolowy, którego konstrukcja pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek między poszczególnymi jego subfunduszami. Podatek od zysków kapitałowych od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy zamianie jednostek uczestnictwa zgromadzonych w parasolu na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę