Informacje o produkcie

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aviva SFIO to fundusz parasolowy, którego konstrukcja pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek między poszczególnymi jego subfunduszami. Podatek od zysków kapitałowych od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy zamianie jednostek uczestnictwa zgromadzonych w parasolu na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Fundusze należące do tego produktu:

Legenda_tabele

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę