Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Amundi Parasolowy FIO to fundusz parasolowy, którego konstrukcja pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek między poszczególnymi jego subfunduszami. Podatek od zysków kapitałowych od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy zamianie jednostek uczestnictwa zgromadzonych w parasolu na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Zobacz także

↑ na górę