Informacje o produkcie

Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Amundi Parasolowy FIO to fundusz parasolowy, którego konstrukcja pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji certyfikatów między poszczególnymi jego subfunduszami. Podatek od zysków kapitałowych od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia certyfikatów inwestycyjnych z funduszu bądź przy zamianie certyfikatów zgromadzonych w parasolu na certyfikaty innego funduszu.

Zobacz także

↑ na górę