Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ to fundusz parasolowy, którego konstrukcja pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek między poszczególnymi jego subfunduszami. Podatek od zysków kapitałowych od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy zamianie jednostek uczestnictwa zgromadzonych w parasolu na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Zobacz także

↑ na górę