Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Alior - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) umożliwia dobrowolne oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru. Jego zaletą jest możliwość odliczenia środków wpłaconych na konto w danym roku kalendarzowym od podstawy opodatkowania w rozliczeniu PIT. Roczna wysokość wpłat na IKZE nie może być wyższa od limitu ustalonego zgodnie z przepisami prawa. Środki z IKZE mogą być dziedziczone i są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. W ramach Alior IKZE oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o różnorodnej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę