Informacje o produkcie

BGŻ BNP Paribas - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego BNP Paribas FIO

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) umożliwia dobrowolne oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru. Jego zaletą jest możliwość odliczenia środków wpłaconych na konto w danym roku kalendarzowym od podstawy opodatkowania w rozliczeniu PIT. Roczna wysokość wpłat na IKZE nie może być wyższa od limitu ustalonego zgodnie z przepisami prawa. Środki z IKZE mogą być dziedziczone i są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. W ramach IKZE BNP Paribas FIO oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o różnorodnej polityce inwestycyjnej.

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę