Informacje o produkcie

NN - Indywidualne Konto Emerytalne Plus

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) umożliwia gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Podstawą dla tworzenia IKE jest Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Łączna wysokość wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od limitu określonego prawem. Jeśli dotrzyma się zgromadzone na IKE oszczędności do emerytury, wówczas nie płaci się podatku od zysków. W ramach IKE oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej. Produkt dostępny jest za pośrednictwem platformy internetowej NN TFI24.

Zobacz także

↑ na górę