Informacje o produkcie

BGŻ BNP Paribas - Indywidualne Konto Emerytalne BNP Paribas FIO

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) umożliwia systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności na emeryturę. Podstawą dla tworzenia IKE jest Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Łączna wysokość wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od limitu określonego prawem. Jeśli dotrzyma się zgromadzone na IKE oszczędności do emerytury, wówczas nie płaci się podatku od zysków. W ramach IKE BNP Paribas FIO oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę