Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

AGIO - Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) umożliwia systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności na emeryturę. Podstawą dla tworzenia IKE jest Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Łączna wysokość wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od limitu określonego prawem. Jeśli dotrzyma się zgromadzone na IKE oszczędności do emerytury, wówczas nie płaci się podatku od zysków. W ramach IKE z Funduszami Inwestycyjnymi AgioFunds TFI SA oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę