Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mFundusz dla aktywnych
mFundusze Dobrze Lokujące SFIO PAR

Aktywa

Transparent akcje spółek polskich i zagranicznych
Transparent dłużne papiery skarbowe
Transparent dłużne papiery nieskarbowe
Transparent inne aktywa (depozyty, certyfikaty
inwestycyjne, jednostki uczestnictwa,
środki pieniężne i należności,
instrumenty pochodne, waluty,
nieruchomości i pozostałe)

Zobacz także

↑ na górę