Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.06.2016
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -3.46% -5.32% -7.82% -11.89% -10.58% 6.22% 26.63% -20.74% -35.27%
średnia dla grupy -3.13% -3.36% -3.27% -5.57% -1.37% 14.18% 34.66% 8.62% 31.79%
pozycja w grupie 11/23 22/23 23/23 23/23 21/21 17/20 13/18 17/17 4/4
kwartyl 2/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4
miesięczne
10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016
stopy zwrotu 3.28% -0.32% -3.61% -7.05% 0.59% 4.12% 0.90% -2.80% -3.46%
średnia dla grupy 3.13% -1.14% -2.46% -6.25% 2.32% 4.34% 1.09% -1.31% -3.13%
pozycja w grupie 10/23 7/23 21/23 19/23 22/23 12/23 14/23 21/23 11/23
kwartyl 2/4 2/4 4/4 4/4 4/4 3/4 3/4 4/4 2/4
roczne
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
stopy zwrotu 6.99% -63.04% 46.58% 8.88% -46.35% 15.52% 31.99% -5.77% 1.11%
średnia dla grupy 18.69% -56.75% 42.59% 18.82% -27.06% 17.15% 31.14% -6.99% 5.33%
pozycja w grupie 8/8 12/15 7/16 15/16 18/18 13/19 10/21 11/21 20/22
kwartyl 4/4 4/4 2/4 4/4 4/4 3/4 2/4 3/4 4/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę