Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Investors FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.06.2016
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.37% 1.42% 1.97% 2.59% 4.71% 11.09% 19.36%
średnia dla grupy 0.31% 0.92% 1.51% 2.25% 4.40% 8.70% 11.65%
pozycja w grupie 7/28 5/28 6/27 8/26 13/21 4/15 3/10
kwartyl 1/4 1/4 1/4 2/4 3/4 1/4 1/4
miesięczne
10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016
stopy zwrotu 0.63% 0.26% -0.26% -0.58% 0.23% 0.90% 0.67% 0.37% 0.37%
średnia dla grupy 0.48% 0.04% -0.05% -0.09% 0.17% 0.50% 0.43% 0.18% 0.31%
pozycja w grupie 5/26 6/26 21/26 23/27 8/27 5/27 8/28 6/28 7/28
kwartyl 1/4 1/4 4/4 4/4 2/4 1/4 2/4 1/4 1/4
roczne
2012 2013 2014 2015
stopy zwrotu 9.37% 5.37% 3.16% 2.36%
średnia dla grupy 4.48% 3.76% 2.44% 2.03%
pozycja w grupie 3/8 6/17 17/20 11/26
kwartyl 2/4 2/4 4/4 2/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę