Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Akcji Amerykańskich
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,46 PLN
-0,35 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.21% 5.89% 11/14
3m 8.95% 2.89% 1/13
max -0.18% -6.28% -/-
Generali Akcji Amerykańskich

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Woźny (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 20.08.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.01.2020 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 13,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu wynosi co najmniej 60%. Pozostałą część środków fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę