Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Akcji Europejskich
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,06 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.10% -0.01% 6/16
3m 14.69% 15.21% 8/16
max -5.52% -6.22% -/-
Generali Akcji Europejskich

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Woźny (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 20.08.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.01.2020 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 10,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach rozwiniętych krajów Europy. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu wynosi co najmniej 60%. Pozostałą część środków fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę