Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Globalnych Akcji Wzrostu B
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.31% 2.47% -/-
3m 30.09% 25.37% -/-
6m 12.73% -0.38% -/-
YTD 13.25% 0.22% -/-
max 17.62% 1.98% -/-
Generali Globalnych Akcji Wzrostu B

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Woźny (od 12.2019)
 • data uruchomienia: 19.02.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 12.12.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 43,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery udziałowe spółek wzrostowych z rynków rozwiniętych. Za spółki wzrostowe uważa się firmy, działające w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadające unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę