UniAktywa Polskie
UniFundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.22% 0.24% 29/50
3m 0.61% 0.58% 20/50
6m 1.06% 0.95% 24/50
12m 2.09% 1.35% 12/48
YTD 1.12% 0.97% 20/50
max 4.87% 3.70% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Warmuz (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 12.04.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,5 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę