UniAktywa Polskie
UniFundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,19 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 19.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.26% 0.20% 21/50
3m 0.79% 0.73% 24/50
6m 1.17% 0.99% 25/50
12m 2.16% 1.55% 15/49
YTD 1.38% 1.16% 20/50
max 5.14% 3.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Warmuz (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 12.04.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,6 mln PLN (07.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę