Generali Aktywa Polskie
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 16.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.10% 0.01% 15/50
3m 0.62% 0.52% 23/50
6m 1.21% 1.06% 25/50
12m 2.23% 1.68% 16/49
YTD 1.48% 1.19% 21/50
max 5.24% 3.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Warmuz (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 12.04.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,5 mln PLN (08.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę