SGB Zagraniczny
UniFundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,23 PLN
+0,22 %
wycena na dzień 17.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.66%
3m 1.75%
6m 1.94%
12m -1.51%
36m 4.60%
YTD 5.42%
max 3.42%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Straszak (od 01.2016)
 • data uruchomienia: 11.09.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,4 mln PLN (03.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszu PrivatFonds: Kontrolliert, jednak nie odzwierciedla wprost jego wyników. Koncepcja inwestycyjna funduszu źródłowego łączy aktywne zarządzanie z elastyczną kontrolą różnych klas aktywów. Jego modelowy portfel składa się w 30% z akcji i w 70% z instrumentów dłużnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,30% od 0,54% do 1,56% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,29 do 0,30 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę