Generali Akcje Biopharma
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,39 PLN
-0,33 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.18%
3m 0.34%
6m 5.16%
12m 2.61%
36m 16.68%
YTD 12.09%
max 18.91%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Straszak (od 01.2016)
 • data uruchomienia: 20.08.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 8,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Rynki Rozwinięte
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniSector: BioPharma A. Fundusz źródłowy inwestuje globalnie w akcje spółek z sektora biotechnologicznego (do 65%), farmaceutycznego (do 25%) i medycznego (do 10%). Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,78% - -
Sharpe'a 0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę