UniAkcje: Daleki Wschód
UniFundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,46 PLN
+0,40 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.93% 4.07% 5/6
3m 0.28% -2.69% 1/6
6m 7.27% 5.17% 1/6
12m 6.05% -1.02% 1/6
36m 12.82% 14.04% 4/6
YTD 10.94% 8.93% 1/6
max 15.60% 18.38% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Straszak (od 01.2016)
 • data uruchomienia: 01.12.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,0 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniEM Fernost. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jak równiez depozyty bankowe. Co najmniej 2/3 aktywów funduszu źródłowego stanowią akcje i inne instrumenty udziałowe spółek działających na rynkach dalekowschodnich (m.in. chińskim, tajwańskim, koreańskim, indyjskim oraz indonezyjskim).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,25 słaby
odchylenie standardowe 3,42% od 3,11% do 4,06% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od 0,06 do 0,13 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę