Generali Akcje: Daleki Wschód
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,31 PLN
-0,27 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.64% 0.23% 2/6
3m -1.57% -2.05% 2/6
6m -1.77% -4.60% 1/6
12m 9.95% 6.29% 1/6
36m 7.00% 7.94% 3/6
YTD 9.12% 6.68% 1/6
max 13.70% 15.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marek Straszak (od 01.2016)
 • data uruchomienia: 01.12.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,5 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniEM Fernost. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jak równiez depozyty bankowe. Co najmniej 2/3 aktywów funduszu źródłowego stanowią akcje i inne instrumenty udziałowe spółek działających na rynkach dalekowschodnich (m.in. chińskim, tajwańskim, koreańskim, indyjskim oraz indonezyjskim).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,08 od -0,00 do 0,30 dobry
odchylenie standardowe 3,37% od 3,13% do 4,04% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,01 do 0,10 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę