UniAkcje: Turcja
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 18.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 11.98% 14.44% 3/3
3m 9.50% 12.92% 3/3
6m 26.04% 31.33% 3/3
12m -26.60% -24.65% 3/3
36m -18.61% -16.64% 2/3
YTD 11.14% 14.34% 3/3
max -50.92% -38.57% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Burdach (od 02.2013)
 • data uruchomienia: 15.02.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 30,0 mln PLN (01.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji tureckich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
 • benchmark: 90% BIST 100 (w PLN) + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub akcje emitentów z siedzibą w Turcji. Udział wymienionych akcji oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami stanowi co najmniej 60% aktywów funduszu. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,00 - -
odchylenie standardowe 7,73% - -
Sharpe'a -0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę