Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali Korona Zrównoważony
Generali Fundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,25 PLN
+0,38 %
wycena na dzień 13.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.19% 1.15% 5/16
3m 11.18% 11.31% 6/16
6m -4.81% -3.37% 9/16
12m -3.53% -3.71% 7/16
36m -1.54% -6.19% 3/14
YTD -3.63% -2.41% 9/16
max 557.18% 400.88% -/-
Generali Korona Zrównoważony

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Szymko (od 10.2017)
  Robert Burdach (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 09.08.1995 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 259,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,96 od -0,00 do 1,84 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,98% od 2,50% do 4,00% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,25 do 0,24 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę