Franklin Zdywersyfikowany Akcji
Franklin Templeton FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,40 PLN
+1,43 %
wycena na dzień 12.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.47% -0.08% 46/60
3m -5.13% -1.71% 49/60
6m -8.92% -7.41% 39/60
12m -19.81% -12.72% 50/58
YTD -19.14% -14.22% 48/58
max -1.05% 9.62% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marzena Hofrichter (od 10.2018)
  Matthias Hoppe (od 10.2018)
 • data uruchomienia: 02.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 13,0 mln PLN (09.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę