Franklin Zdywersyfikowany Akcji
Franklin Templeton FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,81 PLN
-0,78 %
wycena na dzień 14.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.23% 1.13% 4/59
3m 2.60% 2.51% 29/58
6m -4.95% -4.10% 37/58
12m -15.43% -12.02% 46/57
YTD 5.83% 3.34% 4/59
max 2.51% 11.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marzena Hofrichter (od 10.2018)
  Matthias Hoppe (od 10.2018)
 • data uruchomienia: 02.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,0 mln PLN (12.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę