Superfund Spokojna Inwestycja Plus
Superfund SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 22.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.11% 21/50
3m 0.34% 0.71% 43/50
6m 0.90% 0.97% 30/50
12m 1.90% 1.56% 24/49
36m 8.73% 4.60% 5/41
YTD 1.17% 1.14% 27/50
max 67.12% 50.62% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Filip Nowicki (od 02.2015)
  Aleksander Szymerski (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 17.10.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 172 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 137,7 mln PLN (07.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok. Część środków może być inwestowana we wskazane instrumenty pośrednio, poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,80 od -0,00 do 3,39 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,22% od 0,07% do 0,85% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,53 od -0,50 do 0,86 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę