Skarbiec Global Select Equity
Skarbiec - Global Funds SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-3,56 PLN
-2,60 %
wycena na dzień 24.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.64% -1.55% 33/40
3m 2.85% 3.56% 21/38
6m 9.02% 8.57% 19/37
12m 9.99% 11.16% 23/36
YTD -0.49% 0.91% 25/39
max 7.65% 8.52% -/-
Skarbiec Global Select Equity

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Edgar Mikołajek (od 10.2018)
 • data uruchomienia: 02.12.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.03.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,6 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 65% do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan - Global Select Equity Fund. Do 35% wartości aktywów może być inwestowane w depozyty oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek na całym świecie.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę