Skarbiec Global Select Equity
Skarbiec - Global Funds SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,78 PLN
+1,47 %
wycena na dzień 16.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.09% -1.28% 22/35
3m 2.13% 3.46% 24/35
6m 2.49% 6.14% 27/33
12m -3.19% -2.62% 17/33
YTD 11.21% 13.36% 24/35
max -0.79% 0.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Edgar Mikołajek (od 10.2018)
 • data uruchomienia: 02.12.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.03.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,8 mln PLN (04.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 65% do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan - Global Select Equity Fund. Do 35% wartości aktywów może być inwestowane w depozyty oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek na całym świecie.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę