Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Global Select Equity (w likwidacji)
Skarbiec - Global Funds SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.68% 2.14% -/-
3m 9.09% 19.90% -/-
6m -12.96% 0.34% -/-
12m -7.72% 4.97% -/-
YTD -12.72% 1.03% -/-
max -5.58% 8.66% -/-
Skarbiec Global Select Equity (w likwidacji)

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Edgar Mikołajek (od 10.2018)
 • data uruchomienia: 02.12.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.03.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 65% do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan - Global Select Equity Fund. Do 35% wartości aktywów może być inwestowane w depozyty oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek na całym świecie.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę