Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mFundusz dla odważnych
mFundusze Dobrze Lokujące SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,18 PLN
+1,21 %
wycena na dzień 03.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.14% 7.58% 28/42
3m -1.76% 2.46% 25/40
6m -5.19% 0.75% 24/38
12m -2.19% 8.52% 27/36
36m -7.12% 7.99% 23/24
YTD -8.18% -2.19% 25/39
max -1.14% 24.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Bogacki (od 01.2019)
  Maksymilian Łochowski (od 01.2019)
  Bartosz Pawłowski (od 01.2019)
  Marcin Sokoliński (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 08.11.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje co najmniej 60% aktywów w inne fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, jak również depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,14 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,59% od 2,52% do 7,82% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,35 do 0,25 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę