mFundusz dla odważnych
mFundusze Dobrze Lokujące SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.00% -0.89% 26/35
3m -2.83% -1.72% 28/35
6m -1.60% 0.12% 25/35
12m 3.15% 4.52% 20/33
YTD 8.67% 14.76% 28/35
max 2.88% 20.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Bogacki (od 01.2019)
  Maksymilian Łochowski (od 01.2019)
  Bartosz Pawłowski (od 01.2019)
  Marcin Sokoliński (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 08.11.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 25,0 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje co najmniej 60% aktywów w inne fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, jak również depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę