mFundusz dla aktywnych
mFundusze Dobrze Lokujące SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.05% -0.54% 2/8
3m -0.96% -0.29% 7/8
6m -0.03% 0.27% 5/8
12m 3.14% 3.77% 5/8
YTD 6.19% 7.93% 5/8
max 6.26% 8.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Bogacki (od 01.2019)
  Maksymilian Łochowski (od 01.2019)
  Bartosz Pawłowski (od 01.2019)
  Marcin Sokoliński (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 08.11.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 44,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje nie mniej niż 30% i nie więcej niż 70% aktywów w inne fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych. Te same proporcje dotyczą inwestycji w fundusze zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, jak również depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę