Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
mFundusz dla każdego
mFundusze Dobrze Lokujące SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.81% 0.73% 16/45
3m 0.08% -0.09% 19/45
6m 0.95% 0.10% 11/45
12m 2.40% 1.00% 13/45
36m 5.95% 3.79% 17/42
YTD 0.83% 0.04% 12/45
max 7.73% 5.06% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Bogacki (od 01.2019)
  Maksymilian Łochowski (od 01.2019)
  Bartosz Pawłowski (od 01.2019)
  Marcin Sokoliński (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 08.11.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 149,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje co najmniej 65% aktywów w inne fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, jak również depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,14 od -0,00 do 3,47 dobry
odchylenie standardowe 0,31% od 0,09% do 0,99% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,87 do 0,89 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę