Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,45 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.68% 2.33% 4/39
3m 31.86% 17.47% 4/39
6m 14.80% -0.13% 4/37
12m 5.80% 5.74% 12/34
36m 39.45% 13.74% 5/24
YTD 19.56% 1.36% 4/36
max 73.43% 34.39% -/-
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2016)
  Michał Cichosz (od 12.2018)
  Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
  Paulina Brandstätter (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 03.01.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 14.10.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 31,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Mid Cap Index (USD), pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,60 od -0,00 do 1,30 dobry
odchylenie standardowe 6,51% od 2,51% do 7,98% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,39 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę