Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Top Brands
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,06 PLN
+0,49 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.66% 3.63% -/-
3m 43.21% 24.97% -/-
6m 4.63% -0.57% -/-
12m 7.49% 4.76% -/-
36m 41.85% 12.43% -/-
YTD 6.23% 0.25% -/-
max 80.87% 49.56% -/-
Skarbiec Top Brands

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2015)
  Michał Cichosz (od 12.2018)
  Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
  Paulina Brandstätter (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 02.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 26.02.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 53,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: stopa zwrotu na poziomie 10% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,93 - -
odchylenie standardowe 5,81% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę