Skarbiec Top Brands
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,53 PLN
+0,26 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.24% 3.26% 16/35
3m 7.84% 2.03% 2/35
6m 24.06% 11.99% 2/35
12m 4.18% 0.56% 7/33
36m 71.47% 24.04% 2/20
YTD 30.45% 17.16% 2/35
max 71.64% 43.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2015)
  Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
  Michał Cichosz (od 12.2018)
  Paulina Brandstätter (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 02.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 26.02.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 61,4 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: stopa zwrotu na poziomie 10% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,36 od -0,00 do 1,49 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,37% od 1,95% do 5,17% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,34 od -0,35 do 0,38 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę