Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,50 PLN
+1,65 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 24.83% 2.33% 1/39
3m 75.31% 17.47% 1/39
6m 54.97% -0.13% 1/37
12m 51.43% 5.74% 1/34
36m 138.96% 13.74% 1/24
YTD 67.71% 1.36% 1/36
max 327.42% 71.87% -/-
Skarbiec Spółek Wzrostowych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2015)
  Michał Cichosz (od 12.2018)
  Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
  Paulina Brandstätter (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 21.05.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 11.05.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 682,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,30 od -0,00 do 1,30 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 7,98% od 2,51% do 7,98% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,29 od -0,39 do 0,29 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę