Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,32 PLN
+0,28 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.55% 5.15% 2/37
3m 10.47% 2.30% 1/35
6m -6.69% -6.13% 20/35
12m 1.64% -4.34% 6/33
36m 92.49% 30.54% 1/21
YTD 18.91% 9.57% 1/37
max 126.31% 52.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2015)
  Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
  Michał Cichosz (od 12.2018)
  Paulina Brandstätter (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 21.05.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 11.05.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 464,2 mln PLN (01.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Growth (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,09 od -0,00 do 1,09 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 5,23% od 1,86% do 5,23% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,28 od -0,29 do 0,34 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę