Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,95 PLN
+4,15 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.49% 3.35% 19/35
3m 17.28% 9.34% 1/35
6m 12.93% 6.77% 1/33
12m 11.99% 1.39% 1/32
36m 85.38% 24.21% 1/20
YTD 29.36% 15.41% 1/35
max 146.20% 60.84% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Szymański (od 10.2015)
  Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
  Michał Cichosz (od 12.2018)
  Paulina Brandstätter (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 21.05.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 11.05.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 503,5 mln PLN (03.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,29 od -0,00 do 1,29 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 5,14% od 1,84% do 5,14% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,33 od -0,34 do 0,33 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę