Skarbiec Rynków Wschodzących
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 13.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.05% -0.01% 3/12
3m -1.66% -1.41% 7/12
6m -9.09% -10.14% 6/12
12m -7.67% -8.91% 5/10
36m 8.45% 14.09% 8/8
YTD -8.88% -10.86% 5/10
max -19.79% 5.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paulina Brandstätter (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 31.03.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 26.11.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,7 mln PLN (11.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki wschodzące, przez które rozumie się rynki obecne w indeksie MSCI Emerging Markets. Co najmniej 66% aktywów lokowane jest łącznie w: jednostki i tytuły innych funduszy akcyjnych inwestujących w regionach zaliczanych do rynków rozwiniętych oraz w akcje spółek posiadających ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,76 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,31% od 2,31% do 4,02% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,02 od -0,02 do 0,17 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę