Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,46 PLN
-0,49 %
wycena na dzień 17.06.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.26% 1.99% 24/24
3m -2.37% -2.56% 11/24
6m 8.50% 5.43% 5/23
12m -9.91% -8.60% 15/22
36m 36.15% 8.70% 1/19
YTD 9.81% 7.33% 5/23
max -7.50% -33.52% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stalmach (od 10.2017)
 • data uruchomienia: 20.06.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 117,7 mln PLN (05.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% mWIG40 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,98 od -0,00 do 1,98 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,51% od 2,87% do 4,54% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,21 od -0,23 do 0,21 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę