Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 12.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.62% -0.27% 23/23
3m -7.62% -3.87% 20/23
6m -16.27% -14.34% 15/22
12m -9.41% -16.71% 2/22
36m 25.98% 3.02% 1/19
YTD -12.49% -18.27% 3/22
max -14.55% -36.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stalmach (od 10.2017)
 • data uruchomienia: 20.06.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 114,2 mln PLN (11.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 10% WIBID 3M + 90% mWIG40, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,65 od -0,00 do 1,65 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,55% od 2,99% do 4,56% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,23 do 0,13 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę