Skarbiec Rynków Rozwiniętych
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.28% 3.26% 13/35
3m 1.81% 2.03% 15/35
6m 11.01% 11.99% 17/35
12m 2.31% 0.56% 14/33
36m 34.28% 24.04% 7/20
YTD 16.34% 17.16% 19/35
max 55.18% 50.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paulina Brandstätter (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 26.02.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 08.06.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 19,7 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Rynki Rozwinięte
 • benchmark: 10% WIBID 3M + 90% MSCI World Index (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rozwinięte rynki finansowe, przez które rozumie się rynki wchodzące w skład indeksu MSCI World. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki i tytuły innych funduszy akcyjnych inwestujących w regionach zaliczanych do rynków rozwiniętych oraz w akcje spółek posiadających ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów rynków rozwiniętych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,16 od -0,00 do 1,49 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,98% od 1,95% do 5,17% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,27 od -0,35 do 0,38 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę