Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.40% 1.42% 12/57
3m 19.86% 17.87% 18/57
6m 5.70% -7.59% 8/57
12m 4.27% -9.27% 9/56
36m 1.83% -18.69% 4/48
YTD 6.49% -6.44% 8/57
max 69.04% 48.58% -/-
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Regulski (od 09.2018)
  Kamil Sobolewski (od 10.2019)
 • data uruchomienia: 14.02.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 31,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% WIG20 + 30% WIBID 3M, pomniejszone o stałą opłatę za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Od 50% do 95% aktywów funduszu będzie lokowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy akcyjnych (66% udział akcji w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Kolejne 25% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa funduszy z innych kategorii, w tym dłużne i rynku pieniężnego. Nie więcej niż 25% środków lokowane jest bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,25 od -0,00 do 1,97 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,21% od 3,77% do 7,96% niska zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,33 do 0,14 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę